Ukrywamy zakładkę Przyjaciele w buddypress

/**
 * Ukywanie przyjaciół uzytkownika przed innymi 
 * Tylko administrator i sam użytkownik może widzieć 
 */
add_action('bp_friends_setup_nav','bpdev_custom_hide_friends_if_not_self');

function bpdev_custom_hide_friends_if_not_self(){
    if( bp_is_my_profile() || is_super_admin() )
        return ;

    bp_core_remove_nav_item( 'friends' );

}

Umieszczamy w bp-custom.php