Update 2019 03.04 – update to ruby 2.6.1

 1.  Instalujemy u siebie docker na swoim systemie operacyjnym
 2. Ja używam kontenerów dostarczonych przez Deilbox  Sprawdzają się świetnie
 3. Do migracji używam Wordmove 
 4. I tu pojawia się problem bo konetener od devilbox ma ruby 2.3.1 a wordmove wymaga  ruby <2.4
 5. Proces instalacji Wordmove na devil box wygląda następująco
  a) logujemy się do bash php ( przechodzimy do root folderu devilbox i odpalamy

  .shell.sh

  b) instalujemy nowszą wersję ruby

  ostatnio miałem problemy z instalajcą rubego nowy link stackoverflow

  Pamietajmy aby dodatkowo zainstalować sshpass

  apt-get install sshpass

  c) instalujemy Wordmove

  gem install wordmove
  
  $ wget http://sourceforge.net/projects/sshpass/files/latest/download -O sshpass.tar.gz
  $ tar -xvf sshpass.tar.gz
  $ cd sshpass-1.06
  $ ./configure
  # sudo make install
  
  

Uwagi:

 • Przy pierwszym połączeniu z naszym serwerem pamiętajmy aby wcześniej po prostu połączyć się przez przez ssh  i dodać „ECDSA key fingerprint”  do listy znanych hostów,  w przeciwnym razie rsync nie będzie chciał transferować plików.
 • Ponieważ synchronizujemy  naszą instalację wordpress z  docker zmienia nam się absolutna ścieżka dostępu „wordpess_path” do folderu gdzie mamy pliki instalacyjne
  local:
   vhost: http://przykladowadomena.loc
   wordpress_path: /shared/httpd/przykladowadomena/htdocs

   

Jeśli mamy stara wesje usuwamy za pomocą kodu

sudo apt remove ruby

# oraz uzuwamy zależności 

sudo apt autoremove

# teraz instalujemy wyższą wersę opcjonalnie instalacja ruby ( pamiętać aby usunąć starszą wersję linie powyżej
sudo apt-get update
# instalujemy wszystkie zależności 
sudo apt-get install git-core zlib1g-dev build-essential libssl-dev libreadline-dev libyaml-dev libsqlite3-dev sqlite3 libxml2-dev libxslt1-dev libcurl4-openssl-dev software-properties-common libffi-dev nodejs yarn

# kolejny krok
cd
git clone https://github.com/rbenv/rbenv.git ~/.rbenv
echo 'export PATH="$HOME/.rbenv/bin:$PATH"' >> ~/.bashrc
echo 'eval "$(rbenv init -)"' >> ~/.bashrc
exec $SHELL

git clone https://github.com/rbenv/ruby-build.git ~/.rbenv/plugins/ruby-build
echo 'export PATH="$HOME/.rbenv/plugins/ruby-build/bin:$PATH"' >> ~/.bashrc
exec $SHELL

rbenv install 2.7.0
rbenv global 2.7.0
ruby -v

strona z odnośnikiem do instalacji ruby strona z odnośnikiem

Instalacja lftp

 
sudo apt update
sudo apt install lftp

If problem with certyfikate

echo "set ssl:verify-certificate no" >> ~/.lftp/rc