Update 2019 03.04 – update to ruby 2.6.1

 1.  Instalujemy u siebie docker na swoim systemie operacyjnym
 2. Ja używam kontenerów dostarczonych przez Deilbox  Sprawdzają się świetnie
 3. Do migracji używam Wordmove 
 4. I tu pojawia się problem bo konetener od devilbox ma ruby 2.3.1 a wordmove wymaga  ruby <2.4
 5. Proces instalacji Wordmove na devil box wygląda następująco
  a) logujemy się do bash php ( przechodzimy do root folderu devilbox i odpalamy

  .shell.sh

  b) instalujemy nowszą wersję ruby
  Narpierw musimy zainstalować niezbędne dependency do  Ruby and Rails

  
  
  
  
  
  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
  curl -sS https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
  echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
  
  sudo apt-get update
  sudo apt-get install git-core curl zlib1g-dev build-essential libssl-dev libreadline-dev libyaml-dev libsqlite3-dev sqlite3 libxml2-dev libxslt1-dev libcurl4-openssl-dev software-properties-common libffi-dev nodejs yarn
  
  

  Pamietajmy aby dodatkowo zainstalować sshpass

  apt-get install sshpass

  c) instalujemy Wordmove

  gem install wordmove

Uwagi:

 • Przy pierwszym połączeniu z naszym serwerem pamiętajmy aby wcześniej po prostu połączyć się przez przez ssh  i dodać „ECDSA key fingerprint”  do listy znanych hostów,  w przeciwnym razie rsync nie będzie chciał transferować plików.
 • Ponieważ synchronizujemy  naszą instalację wordpress z  docker zmienia nam się absolutna ścieżka dostępu „wordpess_path” do folderu gdzie mamy pliki instalacyjne
  local:
   vhost: http://przykladowadomena.loc
   wordpress_path: /shared/httpd/przykladowadomena/htdocs