Przygotowanie

1. Uruchamiamy subsystem linux dla windows

Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Windows-Subsystem-Linux

Ze sklepu pobieramy i uruchamiamy distro linux
link : https://docs.microsoft.com/en-us/windows/wsl/install-win10

2. Uruchamiamy VSC i instalujemy załącznik
https://code.visualstudio.com/remote-tutorials/wsl/getting-started

3. Instalujemy node na naszym distro linuxa
Uruchamiany terminal ubuntu z naszego managera aplikacji windows

Kroki: https://docs.microsoft.com/en-us/windows/nodejs/setup-on-wsl2
Alternatywnie :

curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs
node --version

4. Instalujemy docker for windows
https://docs.docker.com/docker-for-windows/wsl-tech-preview/
Wykonujemy kroki podane na slide , wybieramy opcje windows container ( inaczej aplikacja bedzie sie wyłaczac)
Aktualizujemy do nowszej wersji.
Wykonujemy ponizsze kroki :
1, Open „Window Security”
2, Open „App & Browser control”
3, Click „Exploit protection settings” at the bottom
4, Switch to „Program settings” tab
5, Locate „C:\WINDOWS\System32\vmcompute.exe” in the list and expand it
6, Click „Edit”
7, Scroll down to „Code flow guard (CFG)” and uncheck „Override system settings”
8, Start vmcompute from powershell „net start vmcompute”

Link: https://github.com/docker/for-win/issues/3597
restartujemy dockera i możemy się przełączyć na konterenry linux.

5. Instalujemy dockera na subsystemie linux
https://nickjanetakis.com/blog/setting-up-docker-for-windows-and-wsl-to-work-flawlessly

Uwagi :
Najwygodniej uruchamiamy aplikacje z poziomu terminala wbudowanego w visual studio

Aby dostać sie do plików aplikacji Windows używamy

cd /mnt/c