Ukrywamy zakładkę Przyjaciele w buddypress /** * Ukywanie przyjaciół uzytkownika przed innymi * Tylko administrator i sam użytkownik może widzieć */ add_action('bp_friends_setup_nav','bpdev_custom_hide_friends_if_not_self'); function bpdev_custom_hide_friends_if_not_self(){ if( bp_is_my_profile() || is_super_admin() ) return ; bp_core_remove_nav_item( 'friends' ); } Umieszczamy w bp-custom.php