W momencie gdy chcemy odpalic  skrypt reant-native run-android :   i mamy błąd z lokalizacją SDK

Info błędu :

Define location with sdk.dir in the local.properties file or with an ANDROID_HOME environment variable.

Rozwiązaniem jest :

1  W folderze projektu RN  w  katalogu „Android”  utworzyć plik  local.properties    

2. po utworzeniu pliku   wkeić wartość

sdk.dir = /Users/YourName/Library/Android/sdk
Scieżkę dostępu do SDK można sprawdzić w  Android Studio
Apperance& Bechavior > System Setting > Android SDK