W momencie gdy chcemy odpalic  skrypt reant-native run-android :   i mamy błąd z lokalizacją SDK Info błędu : Define location with sdk.dir in the local.properties file or with an ANDROID_HOME environment variable. Rozwiązaniem jest : 1  W folderze projektu RN  w  katalogu "Android"  utworzyć plik  local.properties     2. po utworzeniu pliku   wkeić wartość sdk.dir = /Users/YourName/Library/Android/sdk Scieżkę dostępu do SDK można…