Back to Blog

Kategoria: Snippet

Jak połączyć się do plików serwera poprzez terminal gdy nie mamy dostępu so ssh

Dziś mialem taki problem ze musiałem skopiowiać zawartość serwera klientki na lokalny komputer,  ponieważ do migracji  stron które używają  wordpress korzystam z programu wordmove ,  zazwyczaj korzystam z połącznia ssh , ale w typ przypadku ponieważ hosting nie był najlepszej jakości , nie było połączenia ssh wiec jedyne co mi zostało to ftp. Wiec po zainstalowałem na ubuntu który mam…
Continue Reading
Snippet

Szukanie jakiegokolwiek tekstu pomiędzy tagami

Dzisiaj musiałem hurtowo  zaimportować dużo wpisów i i przerobić je do formatu wordpress.  Aby nie musieć tego mozolnie robić wpis po wpisie , musiałem dostosować duża ilość plików html.  To wymagało  usunięcia części niepotrzebnej treści można to zrobić w prosty sposób,  używając Regular expression, Prosty kod , (?s)<div id="kom_add">(.*?)/div> Używając powyższego kodu można  znaleźć dowolny ciąg znaków znajdujący się pomiędzy…
Continue Reading

Ukrywanie przyjaciół, użytkownika tylko admin i użytkownik może widzieć.

Ukrywamy zakładkę Przyjaciele w buddypress /** * Ukywanie przyjaciół uzytkownika przed innymi * Tylko administrator i sam użytkownik może widzieć */ add_action('bp_friends_setup_nav','bpdev_custom_hide_friends_if_not_self'); function bpdev_custom_hide_friends_if_not_self(){ if( bp_is_my_profile() || is_super_admin() ) return ; bp_core_remove_nav_item( 'friends' ); } Umieszczamy w bp-custom.php
Continue Reading