Przygotowanie 1. Uruchamiamy subsystem linux dla windows Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Windows-Subsystem-Linux Ze sklepu pobieramy i uruchamiamy distro linux link : https://docs.microsoft.com/en-us/windows/wsl/install-win10 2. Uruchamiamy VSC i instalujemy załącznik https://code.visualstudio.com/remote-tutorials/wsl/getting-started 3. Instalujemy node na naszym distro linuxa Uruchamiany terminal ubuntu z naszego managera aplikacji windows Kroki: https://docs.microsoft.com/en-us/windows/nodejs/setup-on-wsl2 Alternatywnie : curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash - sudo apt-get install -y nodejs…